Over ons

Kindercampus De Piloot is een Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC). Wij bieden speciaal (basis)onderwijs, zorg en passende kinderopvang onder één dak. Daarbij werken we nauw samen, met één visie en een gedeeld pedagogisch beleid. Samen bieden we de kinderen een stabiele en vertrouwde omgeving, waar zij alle tijd en aandacht krijgen om zich goed te ontwikkelen. Voor ouders zijn we een duidelijk aanspreekpunt: een plek met de juiste instanties bij elkaar, waar het voldoende is om één keer uw verhaal te vertellen.

In deze video leggen we kort uit wie we zijn.

In ontwikkeling  

Op dit moment bieden wij verschillende onderwijs-zorgarrangementen en kinderopvang in de vorm van een passende buitenschoolse opvang (PBSO). Dit aanbod willen we verrijken met verschillende nieuwe arrangementen. Bijvoorbeeld voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en daarnaast gedragsproblemen hebben. Of met ZMALK-groepen (zeer moeilijk anders lerend) voor de jongere leerlingen. Ook breiden we ons aanbod voor naschoolse activiteiten steeds verder uit. We onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om voorschoolse opvang of een peuterspeelzaal te starten.

Wilt u meer weten over onze partners, missie & visie en kernwaarden? Onder de menuknop ‘Over Ons’ vindt u meer informatie.