Voor professionals

Werkt u als internbegeleider, leerkracht of hulpverlener? Dan vindt u op de volgende pagina’s meer informatie over Kindercampus De Piloot.

Aandacht, duidelijk, ontwikkelen en passie

Alle betrokken partijen binnen de kindercampus werken veel samen vanuit één gedeelde visie. Dit betekent dat alle medewerkers de kinderen op dezelfde manier benaderen. De kernwaarden van deze aanpak zijn aandacht, duidelijk, ontwikkelen en passie.

De kracht van het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) is dat alle kennis op het gebied van speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderopvang en jeugdhulp samenkomt. Deze werkwijze komt terug in ons aanbod: onderwijs, opvang en jeugdhulp.