Contact en aanmelden

Wilt u meer weten over wat Enver u en uw kind kan bieden? U kunt ons bellen, mailen of een bericht sturen. Kijk voor de contactgegevens op de website van Enver. 

Wanneer is een kind geschikt voor een onderwijszorgarrangement? 

Als een leerling meer nodig heeft dan de standaardaanpak binnen de kindercampus om tot leren komen, wordt gedacht aan de inzet van een OZA. Dit wordt besproken in een overleg met de leerkracht, intern begeleider en afdelingsleider. 

Vervolgens wordt dit met ouder(s) of verzorger(s) van het kind besproken. Als zij dezelfde mening delen wordt een OZA aangevraagd. Wanneer de betaling voor de OZA is goedgekeurd door de gemeente wordt gestart met het arrangement. 

Bekijk hier het informatieblad van de gemeente Rotterdam over OZA voor meer informatie.