SBO De Kring

SBO De Kring is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze school is net iets anders dan een reguliere basisschool. Wij zijn een school voor leerlingen met leerproblemen. Voor kinderen die meer behoefte hebben aan hulp dan op een basisschool. 

Er zijn verschillende redenen waarom een kind geen les kan volgen op een reguliere basisschool. Onze leerlingen hebben een andere aanpak nodig en die bieden wij.

Tijdens de periode op SBO De Kring leren kinderen van alles. Goed kunnen leren is voor ons net zo belangrijk als een kind dat zich goed kan uiten. Maar ook interesse heeft in de wereld om zich heen en zich goed kan redden in de klas én thuis.

Elke leerling is uniek

SBO De Kring richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling. Onze verwachtingen van de leermogelijkheden van ieder kind zijn hoog. Kinderen bij ons op school hebben wel specifieke onderwijsbehoeftes. Soms heeft een kind net een extra zetje of andere aanpak nodig. Wij sturen op zo hoog mogelijke leeropbrengsten en vergeten niet de realiteit. Onze leerlingen hebben net iets meer nodig om zich verder te ontwikkelen.

Onze aanpak

Wij bieden als eerste een stevige structuur aan. Duidelijke afspraken over hoe we dingen doen helpen daarbij. We zetten in op een positief, gezond pedagogisch klimaat. Met andere woorden: we kijken goed naar wat een kind nodig heeft en sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. Ons onderwijs en onze benadering passen we hierop aan. Kinderen leren van hun eigen succes. Met deze ervaringen ontdekken ze wat ze wel kunnen en zo bouwen we stap voor stap meer zelfvertrouwen op. Kinderen willen zich van nature ontwikkelen. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. Op SBO De Kring willen we dat de talenten van ieder kind groeien en tot bloei komen.

Onderwijs op maat

We bieden onderwijs op maat. Ons team bestaat uit gespecialiseerd personeel op het gebied van leerproblemen. Zo krijgt uw kind de kans zich te ontwikkelen tot volwaardig lid van de maatschappij. Wij stellen alles in het werk om dat doel te bereiken.

Dat kunnen we niet alleen. Wij werken samen met u als ouders. Samen zorgen we ervoor dat uw kind groeit. Ook bekijken we samen of hulp van buitenaf nodig is: denk aan een Cesartherapeut, een logopedist of een opvoedkundige.

Lees meer op de website van SBO De Kring.