Jeugdhulp

Binnen de gemeente Rotterdam wordt gewerkt met de inzet van onderwijszorgarrangementen (OZA) op scholen. Deze arrangementen zijn er voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Deze begeleiding of behandeling wordt gegeven binnen hun eigen klas of school zodat het kind op school kan blijven.

Rol van jeugdhulp

De inzet van een OZA is altijd tijdelijk. De bedoeling is dat een kind hierna weer kan leren zonder de inzet van een OZA. Dan heeft het kind handvatten gekregen om binnen de klas te leren zonder de extra inzet van de medewerker die de OZA uitvoert.

Inzet van OZA verschilt per gemeente

De betaling van een OZA is per gemeente anders georganiseerd. Met sommige gemeenten zijn er duidelijke afspraken over de inzet van OZA. Met andere gemeenten zijn de afspraken hierover minder duidelijk. Het gevolg is dat een OZA sneller geregeld kan zijn voor het kind uit gemeente A  dan voor het kind uit gemeente B. Binnen de kindercampus werken we hard om voor ieder kind zo snel mogelijk een OZA in te zetten. Of het kind nu wel of niet in een gemeente woont waar afspraken over OZA nog onduidelijk zijn.

Werkt u voor een gemeente of zorginstantie en heeft u vragen over de inzet van een onderwijszorgarrangement voor een van onze leerlingen? Neem dan contact met ons op via 010 – 420 53 14. U kunt vragen naar de afdelingsleider van de onderbouw, middenbouw, bovenbouw of ZMALK.

Bekijk hier het informatieblad van de gemeente Rotterdam over OZA voor meer informatie.

Onderwijs en zorg komen samen

De jeugdhulpmedewerkers binnen de kindercampus werken met een onderwijszorgarrangement (OZA) dat wordt betaald door de gemeente waar het kind woont. Een onderwijszorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij om jeugdhulparrangementen die op school plaatsvinden waarbij onderwijs en zorg samenkomen in één aanpak. De inhoud van een onderwijszorgarrangement verschilt per kind en per situatie.

De jeugdhulpmedewerkers zijn onderdeel van het team van de kindercampus. De jeugdhulpmedewerker deelt zijn inzichten over het kind of de groep met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere medewerkers binnen het IKEC. Dit gebeurt ook andersom. Dat zorgt voor een gelijkwaardige samenwerking. Binnen de kindercampus krijgen de kinderen onderwijs en opvang. Sommige kinderen krijgen daarnaast een-op-een-begeleiding en/of behandeling vanuit jeugdhulp.

Extra ondersteuningsmogelijkheden

Voor de kinderen die dat nodig hebben is er een breed aanbod van extra ondersteuningsmogelijkheden vanuit de jeugdhulp. Zoals behandeling, trainingen en extra (een-op-een-)begeleiding. Deze begeleiding of training wordt zoveel mogelijk binnen het dagelijkse ritme van de groep aangeboden en duurt altijd maar een korte periode.

Lees hier meer over Enver of kijk op de website van Enver.
Lees hier meer over aanmelden.