Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Kindercampus De Piloot gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina informeren wij u over de privacyverklaring van stichting BOOR, waar Kindercampus De Piloot onder valt.

Privacyverklaring Stichting BOOR

Responsible disclosure

Heeft u vragen over privacy op onze school? Stuur dan een e-mail aan privacy@stichtingboor.nl.