Missie, visie & kernwaarden

Ontdek hoe we samen een positieve impact creëren voor de toekomst van onze kinderen.

Onze missie

Kindercampus De Piloot is een integraal kind- en expertisecentrum (IKEC). De plek waar kinderen met leer-, internaliserende- en/of psychiatrische problematieken het onderwijs, de opvang en de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Een veilige omgeving voor kinderen, ouders, verzorgers en medewerkers om samen te leren en ontwikkelen. Met elkaar bereiden we de kinderen voor op een toekomst waarin zij vaardig, zelfstandig en verbonden in de maatschappij staan.

Onze visie

Wij werken aan onze missie door gebruik te maken van onze kernwaarden: aandacht, duidelijk, ontwikkelen en passie.

Aandacht

Op Kindercampus De Piloot volgen en observeren wij de kinderen nauwkeurig en hebben wij aandacht voor hun individuele ontwikkeling. Dit doen wij in gezamenlijkheid met ouders en in overleg of afstemming met alle betrokkenen die werken op de Kindercampus. Waar nodig wordt extra ingespeeld op de ontwikkelingsbehoefte van een kind door middel van:

• Kindgesprekken met de pedagogisch medewerker, leerkracht, assistent of kindercoach;
• Inzet van een orthopedagoog;
• Behandeling vanuit de medewerker onderwijszorg (Enver);
• Programma ontwikkeling talenten door het aanbod van naschoolse activiteiten en/of een plusklas;
• Inzet logopedie en/of leesbehandeling;
• Inzet cesartherapie.

Wij hebben aandacht voor de ouders en verzorgers. Zij willen gezien en gehoord worden. Ze willen ervaren en voelen dat hun kind op Kindercampus De Piloot op de goede plek zit, gelukkig is en de beste kans krijgt op een toekomst.

Op Kindercampus De Piloot hebben we hoge verwachtingen van de professionals die er werken. We vragen veel kennis, expertise, vaardigheden en een enorme inzet. Daarom hebben we ook speciale mensen nodig die dit doen. Zij moeten naast zeer professioneel ook een grote passie hebben om onze kinderen te begeleiden in hun reis naar de toekomst. Om deze professionals te stimuleren en te houden, heb je aandacht voor hen nodig. Aandacht is er voor de mensen die werken binnen Kindercampus De Piloot door middel van regelmatige afstemming, professionalisering en teambuilding.

Duidelijk

Duidelijkheid geeft rust en veiligheid. Daarom zorgen we ervoor dat we afspraken maken, zodat iedereen weet waar zijn verantwoordelijkheid ligt en waar deze eindigt. Het geeft de kaders waarbinnen veel mogelijk is. Dit geldt voor zowel kinderen, ouders, verzorgers als de professionals.
Binnen onze pedagogische aanpak zorgen we ervoor dat het klimaat veilig is. Dit doen we door duidelijkheid te geven in ruimte, tijd, activiteit en interactie.

Ontwikkelen

Wij staan voor het ontwikkelen van kinderen en professionals binnen Kindercampus De Piloot. Dit vindt plaats in de verschillende domeinen zoals: leren, vaardigheden verwerven, sociaal emotionele groei, geluk, creativiteit, zelfontplooiing, empathie en inclusiviteit. Al het handelen binnen Kindercampus De Piloot is gericht op het bieden van een veilige leeromgeving waar kinderen, ouders, verzorgers en professionals zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Dit doen wij door:

• Het klimaat binnen de Kindercampus met elkaar af te stemmen op wat onze kinderen nodig hebben;
• Het organiseren van thema-avonden, inloopmomenten en afstemmingsmomenten met ouders, verzorgers;
• Gebruik te maken van elkaars ervaring, kennis en expertise;
• Het verzorgen van een fijn werkklimaat voor de professionals van Kindercampus De Piloot waarin ruimte wordt gemaakt voor teambuilding en professionalisering met daarin aandacht voor balans tussen de individuele- en teamontwikkeling;
• Het stimuleren van een interprofessionele leeromgeving waar wij handelen als T-shaped professionals.

Passie

Binnen Kindercampus De Piloot werken wij met passie. Dit is zichtbaar in ons dagelijks handelen en onze ambities. Ons streven is dat wij alle kinderen binnen de Kindercampus een passend aanbod kunnen bieden ongeacht of zorg of onderwijs voorliggend is. Zij verlaten de Kindercampus alleen wanneer zij uitstromen naar het reguliere onderwijs of het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Ons handelen kenmerkt zich door enthousiasme, positiviteit, gericht zijn op groei en de wil om het iedere dag weer beter te doen. Het is ook iets dat wij willen overbrengen op de kinderen. Wat vind je leuk, waar gaat je hart sneller van kloppen, waar wil je het liefst de hele dag over praten, en niet te vergeten “wat maakt je trots?”

Ons bevlogen team wil zich continu verbeteren, staat open voor innovatie en verandering en wil daarin investeren. Pedagogiek en didactiek zijn te leren en de juiste lesmaterialen zijn te koop. Wij werken op Kindercampus De Piloot met mensen die een groot hart hebben voor de kinderen. Dat is passie!

 

“Het gevoel dat we er voor elkaar zijn met een grapje tussendoor”

Leerkracht Terry