SO De Piloot

Op SO De Piloot, locatie Kindercampus, geven wij speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met diverse vormen van gedragsproblematiek (cluster 4).   

Al onze leerlingen hebben hun eigen, persoonlijke problematiek. In onze samenwerking met ouders, zorg- en opvangpartners geven we alle kinderen de aandacht die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. We leren ze om op een positieve manier contact met anderen te maken en we laten ze zoveel mogelijk successen ervaren. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is daarom een vast onderdeel in ons lesprogramma. 

Locaties

SO De Piloot bestaat uit meerdere locaties. Op locatie Kindercampus zijn wij gespecialiseerd in leerlingen met gedragsproblemen of andere uitdagingen die te maken hebben met angstig, depressief of teruggetrokken gedrag, bijvoorbeeld als gevolg van autisme.  

Lees meer op de website van De Piloot.