Jeugdhulp

Alle betrokken partijen binnen de kindercampus werken veel samen vanuit één gedeelde visie. Dit betekent dat alle medewerkers de kinderen op dezelfde manier benaderen. De kernwaarden van deze aanpak zijn aandacht, duidelijk, ontwikkelen en passie.

Rol van jeugdhulp

De kracht van het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) is dat alle kennis op het gebied van speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderopvang en jeugdhulp samenkomt. Het is een integrale werkwijze waar jeugdhulp onderdeel van uitmaakt. Deze werkwijze komt terug in ons aanbod: onderwijs, opvang en indien wenselijk jeugdhulp.

Onderwijs en zorg komen samen

De jeugdhulpmedewerkers binnen de kindercampus werken met een onderwijszorgarrangement (OZA) dat wordt betaald door de gemeente waar het kind woont. Een onderwijszorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij om jeugdhulparrangementen die op school plaatsvinden waarbij onderwijs en zorg samenkomen in één aanpak. De inhoud van een onderwijszorgarrangement verschilt per kind en per situatie.

De jeugdhulpmedewerkers zijn onderdeel van het team van de kindercampus. De jeugdhulpmedewerker deelt zijn inzichten over het kind of de groep met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere medewerkers binnen het IKEC. Dit gebeurt ook andersom. Dat zorgt voor een gelijkwaardige samenwerking. Binnen de kindercampus krijgen de kinderen onderwijs en opvang. Sommige kinderen krijgen daarnaast een-op-een-begeleiding en/of behandeling vanuit jeugdhulp.

Extra ondersteuningsmogelijkheden

Voor de kinderen die dat nodig hebben is er een breed aanbod van extra ondersteuningsmogelijkheden vanuit de jeugdhulp. Zoals behandeling, trainingen en extra (een-op-een-)begeleiding. Deze begeleiding of training wordt zoveel mogelijk binnen het dagelijkse ritme van de groep aangeboden en duurt altijd maar een korte periode.

Wanneer is een kind geschikt voor een onderwijszorgarrangement?

Als een leerling meer nodig heeft dan de standaardaanpak binnen de kindercampus om tot leren komen, wordt gedacht aan de inzet van een OZA. Dit wordt besproken in een overleg met de leerkracht, intern begeleider en afdelingsleider.

Vervolgens wordt dit met ouder(s) of verzorger(s) van het kind besproken. Als zij dezelfde mening delen wordt een OZA aangevraagd. Wanneer de betaling voor de OZA is goedgekeurd door de gemeente wordt gestart met het arrangement.

Bekijk hier het informatieblad van de gemeente Rotterdam over OZA voor meer informatie.

Lees hier meer over Enver of kijk op de website van Enver