Speciaal onderwijs

Sommige kinderen komen op de reguliere basisscholen niet tot hun recht, ondanks goede zorg en begeleiding. Bij SO De Piloot, locatie Kindercampus, zijn wij gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen of andere uitdagingen. Die hebben te maken met angstig, depressief of teruggetrokken gedrag, bijvoorbeeld als gevolg van autisme. 

Help, mijn kind moet naar speciaal onderwijs! 

Kinderen met leer- of gedragsproblemen hebben het niet makkelijk. Ze komen niet mee met ‘de rest’, moeten van school wisselen, ondergaan onderzoeken en zien verschillende hulpverleners voor allerlei therapieën. Dit geeft onrust, onzekerheid en druk. Oók voor u als ouder. U moet uw weg vinden in een oerwoud aan instanties en vaak steeds weer opnieuw uw verhaal vertellen. 

Alles onder één dak 

Binnen Kindercampus De Piloot werken wij nauw samen met andere zorgspecialisten onder één dak. Zo hoeft uw kind niet steeds naar verschillende locaties voor onderwijs, therapie of opvang. We werken allemaal samen volgens dezelfde visie en aanpak. Dat geeft onze leerlingen, maar ook u als ouder, rust en duidelijkheid.  

De Piloot brengt je verder

Op SO De Piloot geven wij kwalitatief, uitdagend en stimulerend onderwijs. We richten ons daarbij niet op de problemen, maar op de mogelijkheden van onze leerlingen. Ons uitgangspunt daarbij is ‘gewoon waar het kan, bijzonder als het moet’. 

Dit betekent dat wij: 

  • Zorgen voor duidelijkheid in ruimte, activiteit, interactie en tijd door onze basisaanpak vanuit de methode Wijzer Onderwijs; 
  • Samenwerken met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en ketenpartner; 
  • Een veilige leeromgeving bieden waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen; 
  • Nauwkeurig volgen, observeren en krachtig handelen. 

Inschrijven of meer weten? 

Om gebruik te maken van een plek binnen het speciaal onderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze zogeheten TLV wordt afgegeven door de samenwerkingsverbanden.  

Lees hier meer over aanmelden.
Lees hier meer over Speciaal Onderwijs op SO De Piloot.

“Je wordt hier uitgedaagd en dan gaan we er samen alles uit halen”

Leerkracht Melanie