Speciaal onderwijs

Op SO De Piloot, locatie Kindercampus, geven wij speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar met diverse vormen van gedragsproblematiek (cluster 4). 

Al onze leerlingen hebben hun eigen, persoonlijke problematiek. In onze samenwerking met ouders, zorg- en opvangpartners geven we alle kinderen de aandacht die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. We leren ze om op een positieve manier contact met anderen te maken en we laten ze zoveel mogelijk successen ervaren. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is daarom een vast onderdeel in ons lesprogramma.  

Locaties 

SO De Piloot bestaat uit meerdere locaties. Op locatie Kindercampus zijn wij gespecialiseerd in leerlingen met gedragsproblemen of andere uitdagingen die te maken hebben met angstig, depressief of teruggetrokken gedrag, bijvoorbeeld als gevolg van autisme.  

Lees meer op de website van De Piloot. 

Contact en aanmelden

Een kind aanmelden bij SO De Piloot op de locatie van Kindercampus De Piloot, kan via deze link. Aanmeldingen voor de Kindercampus verlopen via Bureau Instroom van SO De Piloot, SO De Archipel en SBO De Kring. Dit bureau is gevestigd op de locatie van de Kindercampus en werkt veel samen met alle bovengenoemde scholen.