Speciaal basisonderwijs 

SBO De Kring is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze school is net iets anders dan een reguliere basisschool. Wij zijn een school voor leerlingen met leerproblemen. Voor kinderen die meer behoefte hebben aan hulp dan op een basisschool.

Tijdens de periode op SBO De Kring leren kinderen van alles. Goed kunnen leren is voor ons net zo belangrijk als een kind dat zich goed kan uiten. Maar ook interesse heeft in de wereld om zich heen en zich goed kan redden in de klas én thuis.

Elke leerling is uniek

SBO De Kring richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling. Onze verwachtingen van de leermogelijkheden van ieder kind zijn hoog. Kinderen bij ons op school hebben wel specifieke onderwijsbehoeftes. Wij sturen op zo hoog mogelijke leeropbrengsten en vergeten niet de realiteit.

Onze aanpak

Wij bieden een stevige structuur aan. Duidelijke afspraken over hoe we dingen doen helpen daarbij. We zetten in op een positief, gezond pedagogisch klimaat. Met andere woorden: we kijken goed naar wat een kind nodig heeft en sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. Ons onderwijs en onze benadering passen we hierop aan. Op SBO De Kring willen we dat de talenten van ieder kind groeien en tot bloei komen. Daarbij zorgen we dat kinderen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen. Met deze ervaringen ontdekken ze wat ze wel kunnen en zo bouwen we stap voor stap meer zelfvertrouwen op. Kinderen willen zich van nature ontwikkelen. Elk kind is uniek en heeft eigen talenten.

Onderwijs op maat

We bieden onderwijs op maat. Ons team heeft gespecialiseerd personeel op het gebied van leerproblemen. Zo krijgt het kind de kans om zich te ontwikkelen tot volwaardig lid van de maatschappij. Wij stellen alles in het werk om dat doel te bereiken. Dat doen wij samen met ouders en soms ook met extra hulp, bijvoorbeeld een Cesartherapeut, een logopedist of een opvoedkundige.

Contact en aanmelden

Het aanmelden van een kind vindt altijd plaats via een gesprek met de interne begeleider of locatieleider van de school. Professionals maken hiervoor een afspraak via 010 – 420 53 14 of via het contactformulier.

Lees hier meer over aanmelden.