Organisatie

Vanuit de besturen KindeRdam, Stichting BOOR en Enver ligt er een samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC): Kindercampus De Piloot.

Directie IKEC

De besturen hebben mandaat gegeven aan de gebiedsmanagers van opvang, jeugdhulp en de directie van het onderwijs om het IKEC te gaan ontwikkelen. Samen vormen de gebiedsmanagers opvang, jeugdhulp en directie onderwijs de directie van het IKEC. De directie bestaat dus uit drie directeuren met ieder een eigen portefeuille op het gebied van zorg, opvang en onderwijs. Iedere directeur is verantwoordelijk voor een onderdeel van het IKEC en gezamenlijk zijn zij er verantwoordelijk voor dat het IKEC een succes is.

Managementteam

Het managementteam van het IKEC bestaat uit de gebiedsmanagers, afdelingsleiders en locatieleider van de opvang, de jeugdhulp en het onderwijs. Zij geven leiding aan de teams opvang, onderwijs en jeugdhulp. De verschillende medezeggenschapsraden van de organisaties worden hierbij nauw betrokken. Wekelijks heeft het MT werkoverleg om af te stemmen wat er praktisch speelt op de werkvloer.

Team IKEC

Het team van het IKEC bestaat uit acht verschillende kleinere teams. De teams vinden elkaar in de projectgroepen die zijn ingericht met verschillende thema’s in het kader van de samenwerking binnen het IKEC. Deze thema’s staan niet vast maar veranderen gedurende de verdere ontwikkeling van het IKEC.

De Kindercampus

Op Kindercampus De Piloot werken wij samen met ongeveer honderd enthousiaste collega’s voor bijna driehonderd leerlingen. Kindercampus de Piloot is onderdeel van Stichting BOOR.

Organogram

Bekijk hier het organogram van Integraal Kind – en Expertisecentrum Kindercampus De Piloot.