Enver

Enver is voor kinderen, jongeren en ouders bij vragen of problemen rond opgroeien en opvoeden. Ook professionals die met jeugd werken, kunnen bij ons terecht voor advies en het versterken van hun vaardigheden.

Naast jeugd- en opvoedhulp in gezinnen biedt Enver onder andere dagbehandeling voor jonge kinderen en zijn we actief in de voorschoolse opvang, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en regionale opleidingscentra (ROC’s). 

Kijk voor meer informatie over Enver en onze hulpverlening op de website

Samenwerking binnen de Kindercampus 

Enver ondersteunt de Kindercampus in het bieden van een veilig leerklimaat, waarin kinderen het beste tot hun recht komen en zich goed ontwikkelen.  

We coachen de medewerkers van de Kindercampus, in de vorm van:  

  • Psycho-educatie en voorlichting over thema’s binnen de school waaronder psychosociale problematiek, gedrag en schoolverzuim. 
  • Ondersteunen en coachen van medewerkers bij het omgaan met gedragingen, beperkingen of stoornissen bij kinderen. We verklaren, vertalen en leggen het gedrag uit, zodat zij hiermee beter omgaan. 

Kijk voor meer informatie over ons en onze hulpverlening op de website van Enver.